Formularz rejestracji

ZGŁOSZENIE PODOPIECZNEGO
Płeć dziecka *
 
Imię dziecka *
Nazwisko dziecka *
Gmina *
Data urodzenia *
PESEL *
Telefon rodzica *
E-mail rodzica *
Ulica i numer *
Kod pocztowy * Miejscowość *
Województwo
Kraj
 
Dane rodzica / opiekuna prawnego
Imię i nazwisko *
Ulica i numer *
Kod pocztowy * Miejscowość *
Kraj *
 
Informacje dodatkowe
O projekcie dowiedzieliśmy sięSpecjalna dieta - prosimy o wypełnienie, jeśli dziecko potrzebuje specjalnej diety lub z powodów zdrowotnych nie może jeść określonych produktów
Inne informacje istotne i pomocne podczas wyjazdu:
a) o funkcjonowaniu dziecka,
b) czy na zimowisko jadą przyjaciele dziecka i czy ważne jest aby dziecko było z nim i w grupie / pokoju (w miarę naszych możliwości organizacyjnych).
 
Zestawienie opłat
 
Forma płatności
Wybierz formę płatności  
 
Termin alternatywny